Arts Start

Art City of the Future >

A flying car with a trail of lights is seen flying in this Artwork, that pictures a futuristic city.

Arts Today

All Arts

I-browse ang Mga Sining espesyal na pinili para Today.

Arts Pinakahuli

More Arts

Tingnan ang lahat ng mga pinakabagong Arts, kamakailan na nilikha ng mga Artist Matthias Zegveld.

Advertisement by Google
Arts Popular

More Arts

Mag-browse sa pamamagitan ng pagpili sa mga pinaka-popular na likhang sining ng Jeshield.

Arts Trending

View the Arts of Jeshield with the largest growth in popularity.

Advertisement by Google
Arts Alternatiba

More Arts

Mag-browse sa pamamagitan ng isang koleksyon ng mga Sining sa alternatibong mga paksa.

About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1,354

123,422 Views

1,357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,230,847 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Ang kanyang paningin para sa pagkapangulo ng Estados Unidos ay upang muling magkamalay-tao ang American Dream sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng imprastraktura at sa ibang bansa relasyong.