Arts Exposé

Holland - Digital Art by Matthias Zegveld
Art Play: On
960p

Art Holland

3 September 2014

#1,424

16,367 Views

935
Share

Holland, also known as the Netherlands, will always have a special place in my heart, since I was born there.

Tag Flow

Arts Susunod

More Arts

Mag-browse ng isa sa mga susunod na Digital Arts at tuklasin ang kanilang papel sa Jeshield Timeline.

Advertisement by Google
Arts Popular

More Arts

Mag-browse sa pamamagitan ng pagpili sa mga pinaka-popular na likhang sining ng Jeshield.

View Mobile Version
About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1,354

123,422 Views

1,357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,230,846 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Ang kanyang paningin para sa pagkapangulo ng Estados Unidos ay upang muling magkamalay-tao ang American Dream sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng imprastraktura at sa ibang bansa relasyong.