Arts Tags

Arts Netherlands

More Countries

More Tags

Arts about the Netherlands, home to the Dutch and the birthplace of Matthias Zegveld. … 1,555 Views

Advertisement by Google

1

Arts Popular

More Arts

Mag-browse sa pamamagitan ng pagpili sa mga pinaka-popular na likhang sining ng Jeshield.

View Mobile Version
About Matthias Zegveld

Read Article

Read an in-depth Article about Matthias Zegveld and his Presidential Vision for the United States of America.

President Matthias Zegveld Entering the White House - Digital Art by Matthias Zegveld

About Matthias Zegveld and His Presidential Vision

21 April 2014

#1,354

123,422 Views

1,357

The tall and ambitious 29-year-old Dutchman has created 1,487 Digital Arts, with over 35,230,846 views. He speaks several languages, and is still learning every day.

Ang kanyang paningin para sa pagkapangulo ng Estados Unidos ay upang muling magkamalay-tao ang American Dream sa pamamagitan ng muling pagtatayo ng imprastraktura at sa ibang bansa relasyong.